Strona główna/Artykuły

Tyczenie metodą swobodnego stanowiska

Tyczenie metodą swobodnego stanowiska Ostatnim razem pisaliśmy o tyczeniu i różnicach między używaniem do tego celu odbiornika GNSS i tachimetru. Tym razem trochę teorii połączonej z oczywistością, z którą każdy geodeta spotyka się pracując w terenie. Bo przecież każdy z Was ma do czynienia z tym procesem w swojej codziennej pracy, czyż nie? Czy jest to faktycznie najbardziej powszechna metoda tyczenia? Obecnie metodą tyczenia najczęściej wykorzystywaną dzięki nowoczesnym instrumentom geodezyjnym jest metoda swobodnego stanowiska. Łączy ona metody wcięcia wstecz dla wyznaczenia współrzędnych stanowiska i metody biegunowej tyczenia punktów. Pomiar polega na określeniu [...]

Tyczenie punktów w terenie – Tachimetr czy Odbiornik GNSS?

Czym jest tyczenie? Tyczenie jest jedną z podstawowych czynności, jaką wykonują geodeci podczas trwania obsługi inwestycji. Metody tyczenia zależne są od sprzętu wykorzystywanego do pomiaru, rodzaju obiektu do wytyczenia, sytuacji terenowej, rodzaju założonej osnowy realizacyjnej oraz wymaganej dokładności, dlatego pomiar taki wykonać można zarówno tachimetrem, jak i odbiornikiem GNSS. Zgodnie z Polską Normą PN-N-99310: „Tyczenie to zespół czynności geodezyjnych mających na celu wskazanie w terenie lub na realizowanym obiekcie budowlanym punktów o założonym położeniu w przyjętym układzie odniesienia oraz oznaczenie tych punktów w sposób trwały lub tymczasowy.” Jakie są rodzaje tyczenia? Tyczenie [...]

24/02/2021|Categories: Bez kategorii|

Wykorzystywanie danych korekcyjnych w pomiarach terenowych przy użyciu odbiornika GPS.

Wykorzystywanie danych korekcyjnych w pomiarach terenowych przy użyciu odbiornika GPS W Polsce użytkownicy odbiorników GPS mają do wyboru klika sieci GNSS. Zarówno państwowych jak i prywatnych. Sieć stacji referencyjnych GNSS w Polsce - Państwowa sieć GNSS: ASG-EUPOS licząca 126 stacji referencyjnych w tym 23 zagraniczne.   Prywatne sieci stacji referencyjnych GNSS to między innymi: - TPI NETpro licząca 136 stacji referencyjnych w tym 19 przygranicznych, udostępniająca systemy: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Właścicielem sieci jest firma TPI Sp. z o.o.  - SmartNet Poland założona przez firmę Leica Geosystems Sp. z o.o., licząca 131 [...]

03/07/2020|Categories: Aktualności|Tags: , , , , , |

Instrument na długie lata

Jak zadbać o instrument pomiarowy, aby służył nam przez długie lata? Każdy geodeta chciałby, żeby zakupiony przez niego sprzęt pomiarowy był wykorzystywany jak najdłużej oraz służył mu przez długie lata. Niestety nie zawsze, wiemy jak odpowiednio zadbać o instrument geodezyjny jak o niwelator, tachimetr czy zestaw gps. Przede wszystkim najważniejsza zasada jaka powinna być wykorzystywana dotyczy zarówno każdego instrumentu to uwaga podczas pracy. Musimy odpowiednio przygotować oraz zabezpieczyć stanowisko pracy, żeby instrument mógł uniknąć upadku. Jest to najczęstszy błąd posiadaczy sprzętu oraz są to częste przypadki uszkadzania ich. Niwelator optyczny Tak jak [...]

28/05/2020|Categories: Aktualności|Tags: , , , |

Skanery 3D

Skanery 3D oraz ich zastosowanie   Pojęcie skanera 3D oraz zasada działania Skanery 3D, a dokładniej skanery 3D dalekiego zasięgu są to urządzenia, które służą do pomiaru otaczającej nas przestrzeni i zapisują w postaci tzw. chmury punktów. Może ona zawierać miliony, a nawet miliardy punktów, każdy opisany współrzędnymi x,y,z oraz opcjonalnie kolorem oraz współczynnikiem odbicia. Współczynnik odbicia informuje nas o tym, jak dobrze dana powierzchnia odbija światło. Im lepiej odbija, tym ten współczynnik będzie większy.                                   [...]

GPS – wyznaczanie pozycji anteny odbiornika GPS

Jakie sposoby służą do wyznaczania pozycję odbiornika GPS? Które metody wykorzystuje się do pomiarów odbiornikami GPS? Są dwa ogólne systemy wyznaczenia pozycji technologią GPS: pomiary pseudoodległości na podstawie pomiaru przesunięcia kodów oraz pomiary fazy częstotliwości fali nośnej. Odbiorniki GPS przystosowane są do działania w jednym z tych systemów. Pomiar metodą kodową (pomiar pseudoodległości) Na podstawie zmierzonej wielkości przesunięcia wylicza się czas, który pomnożony przez prędkość rozchodzenia się fal elektromagnetycznych wyznacza dokładną odległość z punktu na ziemi do satelity. Metoda fazowa (pomiar fazowy) W metodzie fazowej odbiornik porównuje fazę sygnału dochodzącego z satelity z kodem generowanym przez odbiornik. [...]

11/05/2020|Categories: Aktualności|Tags: , , |

GPS – zasada działania systemu

GPS (Global Positioning System) to globalny amerykański system pozycyjny stworzony przez Departament Obrony USA, który służy do określania współrzędnych punktów w dowolnym miejscu na Ziemi, przy wykorzystaniu współczesnych technik: satelitarnej, radiowej, komputerowej itp. Początkowo system ten był tworzony dla wojska oraz nawigacji morskiej i lotniczej. Okazało się jednak, że może być bardzo przydatny również w geodezji. W systemie tym uzyskuje się współrzędne punktów w jednolitym, globalnym, trójwymiarowym układzie współrzędnych WGS 84, którego początek znajduje się w centrum masy Ziemi. Uzyskuje się to przez pomiar odległości do czterech lub większej liczby satelitów, poruszających [...]

28/04/2020|Categories: Aktualności|Tags: , , , , , , |

Odbiornik GNSS

Odbiornik GNSS to przenośne urządzenie, które odbiera sygnały wysyłane przez satelity systemów globalnych GNSS (Global  Navigation Satellite Systems) obejmujące swoim zasięgiem całą Ziemię. Do takich systemów należy m.in. najpopularniejszy obecnie amerykański GPS (Global Positioning System), rosyjski GLONASS czy też europejski Galileo oraz najnowocześniejszy chiński system Beidou. Dodatkowo sygnały mogą być wysyłane na różnych częstotliwościach np. L1, L2 itp. przez systemy nadawane wyżej wymienione. Odbiorniki - urządzenia tworzone są na potrzeby pomiarów geodezyjnych. Aby uzyskać jak najdokładniejsze pomiary zalecane jest używanie sprzętu z odbiorem większej ilości śledzonych sygnałów. Zasada działania GNSS Na ich podstawie oblicza swoją aktualną pozycję wykonując pomiar [...]

06/03/2020|Categories: Aktualności|Tags: , , |

Tachimetr elektroniczny

Tachimetr  elektroniczny to instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru: kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. Jest to połączenie teodolitu (pomiar kątów) i dalmierza (pomiar odległości). Obsługujemy go za pomocą klawiatury lub dotykowego ekranu.  Instrument pozwala na pomiar punktów terenowych w trzech wymiarach (X,Y,Z) z wykorzystaniem zależności geometrycznych pomiędzy nimi. Tachimetry posiadają wewnętrzną pamięć umożliwiającą przechowywanie dużej ilości danych danych jak i obliczenia na nich. Bogate oprogramowanie umożliwia wykorzystanie przyrządu do realizacji wielu zadań pomiarowych i obliczeniowych. Obecnie  standardem stały się tachimetry elektroniczne bezlustrowe, które umożliwiają pomiar odległości bez użycia pryzmatu dalmierczego. Tachimetry bezlustrowe sprawiają, że wysłana [...]