Tak się zdarzyło, że dla Województwa Opolskiego zadanie Państwowy Rejestr Granic w latach 2000-2005 wykonywało dwóch inspektorów wojewódzkich (jednym z nich byłem ja). W ramach tego zadania przypadło mi opracowanie granic miasta Opola. W związku z tym miałem nieograniczony dostęp do wszelkich danych geodezyjnych i kartograficznych. Po zakończeniu zadania materiały powędrowały do lamusa. Spacerując po mieście zauważyłem trzy znaki osnowy poziomej z tradycyjną płytą żeliwną. Skłoniło mnie do zajęcia się tym zjawiskiem i zajrzałem do lamusa, aby się przekonać, co mam na ten temat.

A oto pierwszy ze spotkanych znaków, a po prawej stronie opisana metalowa głowica na betonowym słupie i to na zbrojonym betonie. Na zielono jego miejsce z numerem punktu.

A oto i drugi znak z opisanym numerem na zielono, a taki sam opis podałem dwóm punktom tj. wieża ratuszowa i wieża kościoła Franciszkanów. Głowice na szczycie tych wież to punkty osnowy poziomej.

A oto i trzeci znak przy ulicy senatora Edmunda Osmańczyka.

Tu, co prawda, nie ma znaku naziemnego, ale w tle jest wieża kościoła Matki Boskiej Bolesnej i św. Wojciecha, a szczyt tej wieży to punkt osnowy poziomej. Na prawym zdjęciu osiemnastowieczne znaki graniczne. Przepiękna ilustracja Wzgórza Uniwersyteckiego.

Opisane znaki osnowy geodezyjnej pokazane topograficznie. Na zielono podkreślone znaki naziemne, a na fioletowo znaki na wieżach.

A to bardziej współczesne znaki osnowy geodezyjnej.

Opisane znaki osnowy geodezyjnej pokazane na ortofotomapie. Na zielono pokazane znaki na wieżach, a w tym stacja referencyjna EUPOS na budynku Urzędu Wojewódzkiego, a znaki naziemne kolorem czerwonym.

Opisane znaki osnowy geodezyjnej pokazane na archiwalnym szkicu. Tu występują pod starą numeracją podkreśloną kolorem czerwonym. Szkic kreślony był ręcznie na materiale przeźroczystym i z tego powstała metodą kopiowania odbitka na ozalidzie.

Fragmenty archiwalnego wykazu współrzędnych punktów osnowy poziomej. Inne numery, inne współrzędne oraz inna kwalifikacja. (osnowa poligonowa nawiązana do punktów osnowy mikrotriagulacji). Tu również wspomniany ozalid.

Porównanie współrzędnych punktów osnowy poziomej w układzie „2000” oraz współrzędne w układzie lokalnym miasta Opole.

Opracował: Jerzy Leszczuk

About Author

Zmień Walutę
EUREuro