Jana Henryka Dąbrowskiego 136,60-577,wielkopolskie,Polska