Wykorzystywanie danych korekcyjnych w pomiarach terenowych przy użyciu odbiornika GPS

W Polsce użytkownicy odbiorników GPS mają do wyboru klika sieci GNSS. Zarówno państwowych jak i prywatnych.

Sieć stacji referencyjnych GNSS w Polsce

  • – Państwowa sieć GNSS: ASG-EUPOS licząca 126 stacji referencyjnych w tym 23 zagraniczne.

 

Prywatne sieci stacji referencyjnych GNSS to między innymi:

  • – TPI NETpro licząca 136 stacji referencyjnych w tym 19 przygranicznych, udostępniająca systemy: GPS, GLONASS, Galileo, Beidou. Właścicielem sieci jest firma TPI Sp. z o.o.
  •  – SmartNet Poland założona przez firmę Leica Geosystems Sp. z o.o., licząca 131 stacji referencyjnych w tym 6 zagranicznych.
  • –  VRSNet należąca do firmy Trimble. Liczba stacji referencyjnych to 86 w tym 6 zagranicznych.

 

Przy wyborze sieci stacji referencyjnych należy zwrócić uwagę na gęstość pokrycia terenu stacjami referencyjnymi oraz na odległości (wektory), które są pomiędzy nimi. Ma to kluczowe znaczenie przy uzyskiwaniu jak najwyższej dokładności.

Nie należy zapominać o przyjęciu danej sieci do Zasobu Geodezyjnego.

 

Poprawki czasu rzeczywistego

Właściciele sieci referencyjnych oferują dostęp do poprawek czasu rzeczywistego:

powierzchniowej RTN: użytkownik wykonuje pomiary względem wirtualnej stacji referencyjnej umieszczonej w pobliżu miejsc wykonywania pomiarów.

pojedynczej stacji referencyjnej RTK, użytkownik wykonuje pomiar względem najbliższej fizycznej stacji referencyjnej. Wybór stacji dokonywany jest przez system tak, aby odległość pomiędzy odbiornikiem ruchomym a stacją referencyjną była jak najmniejsza. Korzystanie z tych strumieni zaleca się w przypadku wystąpienia dużych zaburzeń jonosferycznych. Przy używaniu poprawki RTK należy pamiętać, że wpływ na uzyskany wynik ma odległość od stacji referencyjnej względem której pozycjonuje się odbiornik w terenie.

DGNSS: przeznaczona dla użytkowników, którym wystarczy uzyskanie decymetrowych dokładności

oraz do danych statycznych.

Zmień Walutę
EUREuro