Tachimetr  elektroniczny to instrument geodezyjny przeznaczony do pomiaru: kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. Jest to połączenie teodolitu (pomiar kątów) i dalmierza (pomiar odległości). Obsługujemy go za pomocą klawiatury lub dotykowego ekranu.  Instrument pozwala na pomiar punktów terenowych w trzech wymiarach (X,Y,Z) z wykorzystaniem zależności geometrycznych pomiędzy nimi. Tachimetry posiadają wewnętrzną pamięć umożliwiającą przechowywanie dużej ilości danych danych jak i obliczenia na nich. Bogate oprogramowanie umożliwia wykorzystanie przyrządu do realizacji wielu zadań pomiarowych i obliczeniowych.

Zobacz obraz źródłowy

Obecnie  standardem stały się tachimetry elektroniczne bezlustrowe, które umożliwiają pomiar odległości bez użycia pryzmatu dalmierczego. Tachimetry bezlustrowe sprawiają, że wysłana fala odbija się od danego przedmiotu i na tej podstawie określana jest odległość. Im technologia wykorzystywana w tachimetrach jest bardziej zaawansowana, tym  często obsługa danego instrumentu jest prostsza i wymaga mniejszego nakładu pracy. Tym samym czas, jaki musi zostać poświęcony na wyznaczenie określonych punktów jest krótszy.  Trzeba jednak zaznaczyć, że tachimetry bezlustrowe są droższe niż ich tradycyjne odpowiedniki. Taka inwestycja jednak w perspektywie czasu jest opłacalna.